Site Logo

Akademik

  • Makaleler
  • Projeler
  • Bildiriler
  • Kitaplar
  • Yönetilen Tezler
  • Dersler

Uluslararası

1

Germination Methods and Characteristics of Endemic Centaurea olympica DC. Koch Grown in Cultural Conditions

YÜCEL GÜL, ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: BioResources , 2023

UluslararasıHakemliSCI-ExpandedÖzgün Makalehttps://bioresources.cnr.ncsu.edu/issues/vol18-issue2/page/9/

2

Generative production and evaluation of ornamental plant potential of an endemic flax species for ecological landscape applications

ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: Ecological Research , 2023

UluslararasıHakemliSCI-ExpandedÖzgün Makalefile:///C:/Users/kamil.erken/Downloads/Ecological%20Research%20-%202022%20-%20Erken%20-%20Generative%20production%20and%20evaluation%20of%20ornamental%20plant%20potential%20of%20an%20endemic%20flax%20(2).pdf

3

Optimal germination methods, ornamental plant features, and ex situ conservation of endemic Campanula grandis Fisch & C.A. Mey.

YÜCEL GÜL, ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: Journal of Environmental Engineering and Landscape Management , 2023

UluslararasıHakemliSCI-ExpandedÖzgün Makalehttps://journals.vilniustech.lt/index.php/JEELM/article/view/19018

4

Effect of Ultrasonic and Vacuum Treatments on the Germination of Himantoglossum robertianum (Loiseleur) P. Delforgei (Orchidaceae) Seeds Under in Vitro Conditions

PARLAK SALİH, ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: Pakistan Journal of Botany , 2023

UluslararasıHakemliSCI-ExpandedÖzgün Makalehttp://www.pakbs.org/pjbot/archives2.php?vol=55&iss=5&yea=2023

5

Production and Ornamental Plant Properties of Endemic Rhaponticoides wagenıtzıana (BANCHEVA & KIT TAN) M. V. AGAB. & GREUTER

YÜCEL GÜL, ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH , 2022

UluslararasıHakemliSCI-ExpandedÖzgün Makalehttps://www.aloki.hu/indvol20_6.htm

6

Investigation of Vegetative Properties and Generative Production of the Potential Ornamental and Narrow Endemic Species Verbascum yurtkuranianum (Scrophulariaceae) for Ex Situ Conservation

ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: BioResources , 2021

UluslararasıHakemliSCI-ExpandedÖzgün Makalehttps://bioresources.cnr.ncsu.edu/resources/investigation-of-vegetative-properties-and-generative-production-of-the-potential-ornamental-and-narrow-endemic-species-verbascum-yurtkuranianum-scrophulariaceae-for-ex-situ-conservation/

7

Effects of Cuttıng Tımes And Doses of Some Auxıns on Rootıng of The Haıry Broom Cuttıngs [Chamaecytisus hirsutus (L.) LINK]

ERKEN KAMİL,ÖZZAMBAK MUSTAFA ERCAN , Yayın Yeri: International Journal of Agricultural and Natural Sciences , 2020

UluslararasıHakemliZoological Record (Web of Science Group) Academic Resource Index (Research Bib), Asos Index CAB Abstracts Google ScholarÖzgün Makalehttp://www.ijans.org/index.php/ijans/article/view/495

8

Organic Stimulant Uses in Natural Plant Production

YÜCEL GÜL,ERKEN KAMİL,EVREN DOĞAN Yusuf , Yayın Yeri: Egyptian Journal of Horticulture , 2020

UluslararasıHakemliISC, J-Gate, PubMed, AGRIS,ARCI, BibTexÖzgün Makalehttps://journals.ekb.eg/article_125209.html

9

Determination of Quantity and Purity of some Geophytes DNA Collected From the Flora of Turkey

ATAK ARİF,KAYA Erdal,ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: Asian Journal of Plant Sciences , 2014

UluslararasıHakemliAGRIS, ASCI-Database, Asian Digital Library, Cambridge Scientific Abstract, ISI Web of KnowledgeÖzgün Makalehttps://www.ansinet.com/abstract.php?doi=ajps.2014.98.110

10

The Effect of Different Times Collecing Cutting and Auxin Treatments of The Rooting in Platanus orientalis L. (Orienttal Plane Tree - Cınar)

ZENCİRKIRAN MURAT,ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: Journal of Animal and Plant Sciences , 2012

UluslararasıHakemliSCI-ExpandedÖzgün Makalehttps://www.thejaps.org.pk/Volume/2012/22-3/default.php

Ulusal

1

Effects of different treatments on the seed germination and emergence of potential ornamental crop Chamaecytisus hirsutus (L.)

ERKEN KAMİL,ÖZZAMBAK MUSTAFA ERCAN , Yayın Yeri: Ağaç ve Orman , 2023

UlusalHakemliEndekste taranmıyorÖzgün Makalechrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2981094

2

Kentsel Alanlardaki Taşkın Duyarlılığına Karşı Ekolojik Peyzaj Tasarım Önerilerinin Geliştirilmesi: Antalya, Kemer Örneği

AKSOY ONUR, ALTAŞ ELİF, ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: Journal of Natural Hazards and Environment , 2023

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makalehttp://dacd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/75518/1174813

3

Endemik Phlomis russeliana (Sims) Lag. Ex Benth. (Akbaşlı Çalba)’nın Tohumla Üretimi, Süs Bitkisi Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması ve Ex situ Korumaya Alınması

YÜCEL GÜL, ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: Alatarım , 2022

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makalehttps://arastirma.tarimorman.gov.tr/alata/Menu/34/Alatarim

4

Endemik Taksonların Korunması ve Tür Koruma Eylem Planları

ERKEN KAMİL, PARLAK SALİH, YILMAZ MUSTAFA , Yayın Yeri: Ağaç ve Orman , 2022

UlusalHakemliEndekste taranmıyorDerleme Makalehttps://dergipark.org.tr/tr/pub/agacorman/issue/71436/1121302#article_cite

5

Marmara Florasında Doğal Olarak Yetişen Bitki Türlerinin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı "Dört Mevsim Çiçekli Bir Bahçe İçin Bitkisel Tasarım Projesi Örneği’’

AKSOY ONUR, ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: AĞAÇ VE ORMAN , 2022

UlusalHakemliEndekste taranmıyorÖzgün Makalehttps://dergipark.org.tr/tr/pub/agacorman

6

Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları İçin Bir Tür; Onosma armena DC.’nin Üretimi, Ex-situ Korunması ve Süs Bitkisi Özellikleri

YÜCEL GÜL, ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: Ormancılık Araştırma Dergisi , 2022

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makalehttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ogmoad/issue/68488/1029524

7

Ormanlarda sıcaklık ve vejetasyon terselmesi

YILMAZ Mustafa, PARLAK SALİH, ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: Ağaç ve Orman , 2021

UlusalHakemliEndekste taranmıyorDerleme Makalehttps://dergipark.org.tr/tr/pub/agacorman/issue/63366/933054

8

Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli

ERKEN KAMİL,ATANUR GÜL,AKIN TANRIÖVER ANIL , Yayın Yeri: Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 2019

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makalehttp://ofd.artvin.edu.tr/issue/42218/487365

9

Bitki Uygulamalarında Tasarım ve Dikim Hataları

EVREN DOĞAN Yusuf,ERKEN KAMİL,YÜCEL GÜL , Yayın Yeri: PLANT , 2018

UlusalHakemsizEndekste taranmıyorDerleme Makalehttp://www.plantdergisi.com/PDF/sayi27.pdf

10

Farklı Uygulamaların Türkiye Doğal İris Türlerinden Endemik Iris sari Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri

ERKEN KAMİL, ERKEN Serdar, GÜLBAĞ Fatih, KAYA Erdal , Yayın Yeri: Alatarım , 2017

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makale

11

Kış Bahçeleri İçin İrislerı

ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: Plant , 2016

UlusalHakemsizEndekste taranmıyorDerleme Makalehttp://www.plantdergisi.com/yazi-kamil-erken-151.html

12

Manisa Katırtırnağının (Genista lydia Boiss. var. lydia) Vegetatif Çoğaltımı

ERKEN KAMİL, ÖZZAMBAK MUSTAFA ERCAN , Yayın Yeri: Bahçe , 2014

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makale

13

Sarızeybek Çalısının (Chamaecytisus hirsitus (L) Link.) Gelişme Performansı ve Süs Bitkisi Özelliklerinin Belirlenmesi

ERKEN KAMİL,ÖZZAMBAK MUSTAFA ERCAN , Yayın Yeri: Bahçe , 2013

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makale

14

Doğal Süs Bitkilerimizin Sürdürülebilir Kullanımı

ERKEN KAMİL,ÖZZAMBAK MUSTAFA ERCAN , Yayın Yeri: HASAD , 2012

UlusalHakemliEndekste taranmıyorDerleme Makale

15

Spartium junceum L.’da Tohum Çimlenmesi ve Süs Bitkisi Özelliklerinin Belirlenmesi

ERKEN KAMİL,ÖZZAMBAK MUSTAFA ERCAN , Yayın Yeri: Bahçe , 2012

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makale

16

Floramızdaki Doğal Süs Bitkilerimiz ve Peyzajda Kullanımı

ERKEN KAMİL , Yayın Yeri: Plant , 2011

UlusalHakemsizEndekste taranmıyorDerleme Makalehttps://dergipark.org.tr/tr/pub/agacorman

17

Effects 0f Different N, P, And K Applications On The Mineral Contents Of Tuber And Leaves of Cyclamen Hederifolium Plants

MÜFTÜOĞLU NURAY MÜCELLA,ALTAY HAMİT,SUNGUR ALİ,ERKEN KAMİL,TÜRKMEN CAFER , Yayın Yeri: Biological Diversity and Conservation , 2009

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makalehttp://www.biodicon.com/YayinlananMakaleler/3_1_004.pdf