Prof. Dr. Ömer KOZ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > Kimya Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003598

Adres

  • Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 213Çalışma Alanları
Spektroskopik Yapı An. (NMR, IR, MS
Kromatografik Uyg. (HPLC, GC-MS, LC-MS vb.)
Doğal veya Sentetik İlac Etken Maddeleri
Asimetrik Organik Sentez