Dr. Öğr. Üyesi Ömer BİLEN

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi > Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003607

Adres

  • Yıldırım Egitim Binası / 110CÇalışma Alanları
Kent Güvenliği
Demografi
Çok değişkenli İstatistik Yöntemler
Veri Madenciliği