Site Logo

Arş. Gör. Serkan KARDEŞ

Picture of the site owner

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi > İşletme Bölümü

Çalışma Alanları

Ekonometri

Makine Öğrenmesi

Yöneylem Araştırması

Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler

İletişim

Adres

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 166