Site Logo

Dr. Öğr. Üyesi Sercan EKLEMEZLER

Picture of the site owner

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi > Sosyoloji Bölümü

Çalışma Alanları

Mekân Sosyolojisi: Kent ve Kır Mekânları

Toplumsal Hafıza ve Kültürel Miras

Gündelik Yaşam Sosyolojisi

Göç Sosyolojisi

İletişim

Adres

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 157