Site Logo

Dr. Öğr. Üyesi Pınar BÜRHAN

Picture of the site owner

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi > Psikoloji Bölümü

Çalışma Alanları

Bilişsel yanılsamalar

Kaynak belleği

Sahte bellek

Episodik bellek

İletişim

Adres

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 261