Site Logo

Akademik

  • Makaleler
  • Projeler
  • Bildiriler
  • Kitaplar
  • Yönetilen Tezler
  • Dersler

Uluslararası

1

Extending Technology Acceptance Model (TAM) with the Theory of Technology Readiness

CİBAROĞLU MEHMET OYTUN, UĞUR NACİYE GÜLİZ, TURAN AYKUT HAMİT , Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 2021

UluslararasıHakemliTR DİZİNÖzgün Makalehttp://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.700939

2

Dijital Vatandaşlık Algısının İncelenmesi: Ampirik Bir Değerlendirme

YALÇINKAYA BAHATTİN,CİBAROĞLU MEHMET OYTUN , Yayın Yeri: Business Management Studies: An International Journal , 2019

UluslararasıHakemliTR DİZİNÖzgün Makalehttps://bmij.org/index.php/1/article/view/1140

Ulusal

1

Bilgi Teknolojilerinin Bilgi Erişime Etkileri: Literatüre Dayalı Nitel Bir Çalışma

CİBAROĞLU MEHMET OYTUN , Yayın Yeri: Bilgi Yönetimi , 2020

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makalehttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1112229

2

Nesnelerin İnternetine Genel Yaklaşımlar: Bilgi Yönetiminde Nesnelerin İnterneti

YALÇINKAYA BAHATTİN,CİBAROĞLU MEHMET OYTUN , Yayın Yeri: Arşiv Dünyası , 2019

UlusalHakemliAsos Index, Idealonline, Google ScholarÖzgün Makalehttps://dergipark.org.tr/download/article-file/747676

3

Belge ve Arşiv Yönetimi Süreçlerinde Büyük Veri Analitiği ve Yapay Zeka Uygulamaları

CİBAROĞLU MEHMET OYTUN,YALÇINKAYA BAHATTİN , Yayın Yeri: Bilgi Yönetimi , 2019

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makalehttp://dergipark.org.tr/doi/10.33721/by.570634

4

Post-Truth in Social Media

CİBAROĞLU MEHMET OYTUN , Yayın Yeri: Arşiv Dünyası , 2019

UlusalHakemliAsos Index, Idealonline, Google ScholarÖzgün Makalehttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909903

5

Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Temelinde Kullanımı: Ampirik Bir Değerlendirme

CİBAROĞLU MEHMET OYTUN,TURAN AYKUT HAMİT , Yayın Yeri: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018

UlusalHakemliScientific Indexing Services, SOBIAD, ResearchBib, DRJIÖzgün Makalehttp://dergipark.gov.tr/doi/10.30803/adusobed.447598