Site Logo

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇIRPAN KANTARCIOĞLU

Picture of the site owner

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi > Psikoloji Bölümü

Çalışma Alanları

Bilişsel Gelişim

Gelişimsel Psikopatoloji

Sosyal Gelişim

Sağlık Psikolojisi

İletişim

Adres

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 265