Site Logo

Akademik

  • Makaleler
  • Projeler
  • Bildiriler
  • Kitaplar
  • Yönetilen Tezler
  • Dersler

Uluslararası

1

The Operational Capacity of Turkish Intelligence within the Scope of Use of High-Technology Products

DARICILI ALİ BURAK , Yayın Yeri: Insight Turkey , 2022

UluslararasıHakemliEmerging Sources Citation Index (ESCI)Özgün Makalehttps://www.insightturkey.com/

2

The Cyber Security Strategy of Israel

DARICILI ALİ BURAK, ERENDOR MEHMET EMİN , Yayın Yeri: VOPROSY ISTORII , 2021

UluslararasıHakemliAHCIÖzgün Makalehttps://www.elibrary.ru/item.asp?id=47355247

3

The Impact Of Artificial Intelligence Management Upon International Security

DARICILI ALİ BURAK , Yayın Yeri: Savunma Bilimleri Dergisi , 2020

UluslararasıHakemliTR DİZİNÖzgün Makale

4

Cyber Attacks Against Turkey Right After Shooting Down Russian SU-24 Aircraft

DARICILI ALİ BURAK , Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2018

UluslararasıHakemliSOBIADÖzgün Makale

5

Analysis of the Cyber Security Strategies of People’s Republic of China

DARICILI ALİ BURAK,ÖZDAL BARIŞ , Yayın Yeri: Güvenlik Stratejileri , 2018

UluslararasıHakemliULAKBİM, SOBİAD, Index CopernicusÖzgün Makale

6

Rusya Federasyonu nun Siber Güvenlik Kapasitesini Oluşturan Enstrümanların Analizi

DARICILI ALİ BURAK,ÖZDAL BARIŞ , Yayın Yeri: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (BİLİG) , 2017

UluslararasıHakemliSSCIÖzgün Makale

7

Demokrat Parti Hack Skandalı Bağlamında ABD ve RF’nin Siber Güvenlik Stratejilerinin Analizi

DARICILI ALİ BURAK , Yayın Yeri: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Dergisi , 2017

UluslararasıHakemliAcademic Journal, AsosÖzgün Makale

8

Rusya Federasyonu Kaynaklı Olduğu İddia Edilen Siber Saldırılar

DARICILI ALİ BURAK , Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2014

UluslararasıHakemliArt Index (Art Research Database, EBSCO)Özgün Makale

Ulusal

1

National Security 2.0: The Cyber Security of Critical Infrastructure

DARICILI ALİ BURAK , Yayın Yeri: Perceptions: Journal of International Affairs , 2022

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makalehttps://dergipark.org.tr/tr/pub/perception/issue/68005

2

İSTİHBARİ FAALİYETLER KAVRAMI

DARICILI ALİ BURAK , Yayın Yeri: İstihbarat Çalışmaları ve Araştırmaları Dergisi , 2022

UlusalHakemliEndekste taranmıyorÖzgün Makalehttps://www.icadergisi.com/Makale/istihbari-faaliyetler-kavrami

3

Analysis of Iran s Cyber Security Strategy With Regard To The Attack and Defence Capacity

DARICILI ALİ BURAK , Yayın Yeri: Turkish Studies Social Sciences International Academic Journals , 2019

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makale

4

Analysis of Manipulation of The Russian Federation in The 2016 Presidential Elections of The United States of America Within The Scope of Intelligence Techniques

DARICILI ALİ BURAK , Yayın Yeri: Güvenlik Bilimleri Dergisi , 2019

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makale

5

Türkiye’nin Siber Güvenlik Politikalarının Analizi Türkiye’nin Potansiyel Siber Güvenlik Stratejisi

DARICILI ALİ BURAK , Yayın Yeri: TESAM Akademi Dergisi , 2019

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makale

6

Role of Private Companies in the Future’s Intelligence Management Anaysis of The US Intelligency System Within This Scope

DARICILI ALİ BURAK , Yayın Yeri: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2019

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makalehttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/826794

7

Analysis of the Cyber Security Strategies of People’s Republic of China

DARICILI ALİ BURAK,ÖZDAL BARIŞ , Yayın Yeri: Güvenlik Stratejileri Dergisi , 2018

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makale

8

Enformasyon Savaşı Bağlamında Rusya Federasyonu ve Türkiye İlişkilerinin Analizi

DARICILI ALİ BURAK,ÖZDAL BARIŞ , Yayın Yeri: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2017

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makale