Site Logo

Doç. Dr. Abdullah OĞRAK

Picture of the site owner

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi > İşletme Bölümü

Çalışma Alanları

Stratejik Yönetim

Bilgi Yönetimi

Yenilik ve Girişimcilik

Örgütsel Davranış

İletişim

Adres

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 255