Doç. Dr. Yücel ÇENESIZ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > Matematik Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003620

Adres

  • Yıldırım İdari Bina / B206Çalışma Alanları
Kesirli Diferensiyel Denklemler
Kesirli Türevler
Kolokasyon Metotları
Nümerik çözüm metotları