Doç. Dr. Şeref Doğuşcan AKBAŞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > İnşaat Mühendisliği Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003498

Adres

  • Yıldırım İdari Bina / A-214Çalışma Alanları
Yapı Dinamiği ve Stabilitesi
Kırılma Mekaniği
Kompozit Malzemeler Mekaniği
Nano ve Mikro Mekanik