Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÖZDOĞAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > Matematik Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003848

Adres

  • Yıldırım İdari Bina / A-217Çalışma Alanları
Nümerik Analiz
Adi Diferansiyel Denklemler
Kısmi Diferansiyel Denklemler
Orana Bağlı Modeller için Sayısal Yaklaşımlar