Dr. Öğr. Üyesi Murat TÜREMİŞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > Fizik Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003757

Adres

  • Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 303Çalışma Alanları
Radyolüminesans
Termolüminesans ve Optik Soğurma
yarıiletken İyon aşılama
Polimer Nanokompozitler