Arş. Gör. Gökhan Barış SAKCALI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > İnşaat Mühendisliği Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003512

Adres

  • Yıldırım İdari Bina / B208Çalışma Alanları
Betonarme Yapılar
Tarihi Yapılar
Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Dinamik Analiz
Sonlu Elemanlar Yöntemi