Doç. Dr. Ersan KOÇ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi > Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003871

Adres

  • Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 321-CÇalışma Alanları
Risk Toplumu ve Sosyo-Mekansal Dirençlilik
Kentsel Coğrafya ve Planlama Kuramları
Sanayi Alanları ve Kalkınma Planlaması
Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Modelleri