Dr. Öğr. Üyesi Doruk Erdem YUNUS

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > Makine Mühendisliği Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003786

Adres

  • Yıldırım İdari Bina / 202Çalışma Alanları
Nanokompozitler
Kompozit malzemeler
Eklemeli Üretim
Biyomedikal