Öğr. Gör. Elif VURUCULAR KESİMCİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi > Mimarlık Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003531

Adres

  • Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-CÇalışma Alanları
Kent Morfolojisi
Kamusal Alanlar
Mekan Dizim Yöntemi
Kent Hareketleri