Dr. Öğr. Üyesi Burhan ALVEROĞLU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > Matematik Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003467

Adres

  • Yıldırım İdari Bina / A208Çalışma Alanları
Hidrodinamik stabilite
Uyarlanabilir sonlu elemanlar yöntemi
Hesaplamalı akışkanlar mekaniği
Endüstriyel matematik