Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAYA ÖZSEL

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > Kimya Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003473

  • (224)-3003322

Adres

  • Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 207Çalışma Alanları
Lignoselülozik biyokütleden biyoyak
Biyokütlenin sulu ortamda gazlaştırılmas
Biyokütle dönüşümü i
Doğal maddelerden biyoaktif ve biyobozunur gı