Dr. Öğr. Üyesi Bahadır YILMAZ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > İnşaat Mühendisliği Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003878

Adres

  • Yıldırım Bayezid Yerleşkesi İ Blok / 210Çalışma Alanları
Bitümlü Malzemeler
Asfalt Modifikasyonu ve Reolojisi
Karayolu Üstyapı Tasarımı
Bor ve Bor Türevi Katkı Malzemeleri