Dr. Öğr. Üyesi Ayşe BORAT

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > Matematik Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003492

Adres

  • Yıldırım İdari Bina / A204Çalışma Alanları
Uygulamalı Topoloji
Cebirsel Topoloji
Simplektik Topoloji
Topolojik Robotik