Dr. Öğr. Üyesi Ayetül GELEN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003591

Adres

  • Mimar Sinan A Blok / 308Çalışma Alanları
Esnek AC İletim sistemleri
Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımı
Hidrojen Yakıt Pilleri ve Şebeke Entegrasyonu
Güç Sistemlerini Modelleme