Dr. Öğr. Üyesi Aşkın BİRGÜL

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi > Çevre Mühendisliği Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003484

Adres

  • Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok / 321Çalışma Alanları
Pestisit seviyeleri ve risk değerlendirmesi
GC-MS Uygulamaları
PAH’lar ve Çökelme Mekanizm
Kalıcı Organik Kirleticilerin Çök