Dr. Öğr. Üyesi Arzu TAYLAN SUSAN

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi > Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003876

Adres

  • Yıldırım Egitim Binası / 322 / DÇalışma Alanları
Doğal afet risk yönetimi ve planlaması
Kentsel ve bölgesel dirençlilik
Kentsel yaşam kalitesi
Sürdürülebilir planlama yaklaşımları