Site Logo

Res. Asst. Ömer Faruk ÇELEBİ

Picture of the site owner

Faculty of Humanities and Social Sciences > Department of Business Administration

Proficiency

Üretim Yönetimi

Pazarlama Araştırmaları

Tüketici Davranış

Dijital Pazarlama

Contact

Address

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 166