Site Logo

Academic

  • Articles
  • Projects
  • Proceedings
  • Books
  • Theses Managed
  • Lessons

Uluslararası

1

Global Energy Security, International Politics and Renewable Energy Resources

ÖZKAN GÖKHAN , Place of Publication: International Journal of Multidisciplinary Approach & Studies , 2018

UluslararasıHakemliDiğer endekslerÖzgün Makale

2

Globalization, Transnational Issues, and Global Governance System: Cooperation or Power Struggle?

ÖZKAN GÖKHAN , Place of Publication: The Global Studies Journal , 2016

UluslararasıHakemliDiğer endekslerÖzgün Makale

3

Post-Cold War Turkish Foreign Policy in the Caspian Region within the Context of Pipeline Geopolitics and Geoeconomics

ÖZKAN GÖKHAN , Place of Publication: International Journal of Social Science and Humanity , 2015

UluslararasıHakemliDiğer endekslerÖzgün Makale

4

Emergence of International Political Economy as a Sub-Discipline of International Relations and Impact of the Global Crisis on International Political Economy

ÖZKAN GÖKHAN , Place of Publication: International Journal of Business and Social Science , 2012

UluslararasıHakemliDiğer endekslerÖzgün Makale

5

The Nabucco Project within the Context of Energy Supply Security and International Politics

ÖZKAN GÖKHAN , Place of Publication: China-USA Review , 2011

UluslararasıHakemliDiğer endekslerÖzgün Makale

6

The global governance reform and the role of the G-20 in recovery from the global crisis

ÖZKAN GÖKHAN , Place of Publication: Procedia: Social and Behavioral Sciences , 2011

UluslararasıHakemliScopusÖzgün Makale

7

Uluslararası Güç Dengeleri Bağlamında Uluslararası Finans Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Disiplinler Arası Bir Değerlendirme

ÖZKAN GÖKHAN , Place of Publication: Uluslararası İlişkiler Dergisi , 2010

UluslararasıHakemliSSCIÖzgün Makale

8

Soğuk Savaş Sonrası Orta Asya ve Kafkasya Ekseninde Türkiye NATO Rusya İlişkileri ve Türk Dış Politikası na Yansımaları

ÖZKAN GÖKHAN , Place of Publication: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2010

UluslararasıHakemliDiğer endekslerÖzgün Makale

9

Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya’daki Bölgesel Politikasında Enerji Güvenliği Boyutu

ÖZKAN GÖKHAN , Place of Publication: Gazi Akademik Bakış Dergisi , 2010

UluslararasıHakemliESCIÖzgün Makale

10

Georgia’s NATO Membership within Context of the Black Sea Dimension of the New Great Game

ÖZKAN GÖKHAN , Place of Publication: Karadeniz Araştırmaları Dergisi , 2010

UluslararasıHakemliDiğer endekslerÖzgün Makale

11

Geopolitical Impacts of the Global Financial Crisis within Context of the Power Transition Theory

ÖZKAN GÖKHAN , Place of Publication: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2010

UluslararasıHakemliDiğer endekslerÖzgün Makale

12

International Relations and Observable Dimensions of Power: An Assessment from a Realist Perspective

ÖZKAN GÖKHAN , Place of Publication: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 2010

UluslararasıHakemliDiğer endekslerÖzgün Makale

Ulusal

1

Unipolar, Bipolar or Multipolar International System? The Defense Industry Factor

ÖZKAN GÖKHAN , Place of Publication: Journal of Management and Economics Research , 2008

UlusalHakemliTR DİZİNÖzgün Makale