Dr. Öğr. Üyesi Zeynep PEKER

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi > Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

E-Posta

Telefon

  • (224)-3003505

Adres

  • Yıldırım Egitim Binası / 451Çalışma Alanları
Yenilenebilir enerji gelişimleri
Bölgesel büyüme ve gelişme
Enerji etkin kentsel tasarım
Kentsel ekonomik analiz