Bildiriler

  • The Unity and Dis integration in The Education of Architecture and Urban and Regional Planning, 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 2013

  • A Study on Changes Regarding the Educational Process of Architecture and Urban and Regional Planning in Turkey, 2nd Cyprus International Conference on Educational Research,, 2013

  • Kentsel Mekansal Yaşanabilirlik Üzerine Kavramsal Bir Çözümleme, 25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, 2013

  • Analyzing the Visual Impact of Wind Farm Proposals for Izmir Institute of Technology IZTECH Campus Area, The First International Exergy, Energy and Environment Symposium, 2003

  • Rüzgar Enerjisinin Çevresel Etkileri ve bu Etkilerin Azaltılmasında Planlamanın Rolü, II. Çevre ve Enerji Kongresi, 2001

  • Windfarms in our Landscapes A New Legend in our Plans, The Fourth International Thermal Energy Congress, 2001