Makaleler

 • Yenilenebilir Kentler, Şehir ve Düşünce, 2018
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Peker Zeynep

 • The Unity and Dis Integration in the Education of Architecture and Urban and Regional Planning, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013
  Uluslararası - CPCI
  Polat Erkan , Beyhan Şefika Gülin , Şenol Pervin , Peker Zeynep

 • A Study on Changes Regarding the Educational Process of Architecture and Urban and Regional Planning in Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013
  Uluslararası - CPCI
  Şenol Pervin , Polat Erkan , Beyhan Şefika Gülin , Peker Zeynep

 • Yenilenebilir Enerji Gelişimlerinin Sosyal Boyutu, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
  Ulusal - ASOS
  Peker Zeynep

 • Bölgesel ve Mekansal Gelişimin Bütünleşmesi Üzerine, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013
  Ulusal - ASOS
  Peker Zeynep , Polat Erkan

 • Specialization Diversity and Region Size, Vizyoner Dergisi, 2012
  Uluslararası - ASOS
  Peker Zeynep

 • Rüzgar Enerjisinin Çevresel Etkileri ve Bu Etkilerin Azaltılmasında Planlamanın Rolü, Mühendis ve Makine, 2002
  Ulusal -
  Peker Zeynep