Projeler

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2020, Kentsel Yaşam Kalitesinin Fiziksel Çevre ve Toplum Özellikleri Açısından İncelenmesi: Bursa Yıldırım İlçesi Konut Alanları Örneği