Bildiriler

  • Kentsel Mekânsal Kalitenin Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Bursa Yıldırım İlçesi Konut Alanları Örneği, 5. Kent Araştırmaları Kongresi, 2020

  • Kırsalda Kadın Örgütlenmeleri: Eşikler ve Değerler, Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu Örneği, II. Toplumsal Cinsiyet, Kent/Mekan Sempozyumu, 2019

  • Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımının Yargı Kararları Açısından İncelenmesi: Bursa Örneği, 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 2018

  • Kırsal Kalkınmada Kadın Derneklerinin Rolü: Saitabat Köyü Örneği, Bursa, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu, 2017