Projeler

  • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2020, Farklı çap ve kalitedeki çelik çubukları, yürüyen taban sistemi ile taşıyan yüksek hızlı, alevsiz, doğalgazlı brülörlerle haddeleme sıcaklığına tavlayan, yüksek verimli hadde tav fırını geliştirilmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, , 2014, Dört Pistonlu Yarı Hermetik Soğutma Kompresörü Ve Test DüzeneğininGeliştirilmesi

  • BAP, Yönetici, , Faz Değiştiren Trombe Duvarının Performansının Belirlenmesi Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

  • BAP, Yönetici, , Farklı Yapıdaki Toprak Temaslı Eşanjörlerin Isıl Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

  • BAP, Yönetici, , Toprak Kaynaklı Isı Pompası İle Bina Isıtma Ve Soğutma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

  • DİĞER, Araştırmacı, , Geothermal Heat Pump Assisted Greenhouse Project

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, , Şeffaf Yalıtım Malzemesiyle Yalıtılmış Faz Değiştiren Madde İçeren Bina Güney Duvarına Gizli Isı Şeklinde Güneş Enerjisi Depolanarak Isıtma Amacıyla Kullanımı