Projeler

  • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2021, Otomotiv sektöründe akışkan transfer sistem ürünlerinin araç üstü performansını simüle edecek, -40 ile +200 c sıcaklık aralığında ve 0-4 bar basınç altında çalışacak test makinasının geliştirilmesi

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Danışman, 2020, Petrol boru hatlarında kullanılmak üzere Dört Yollu Diverter Vana Geliştirlmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2020, Petrol ve Doğalgaz Gibi Yeraltı Kaynaklarının Yüzeye Çıktığı Noktada Kullanılan Kuyu Başı Ekipmanlarının Geliştirilmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2019, Farklı çap ve kalitedeki çelik çubukları, yürüyen taban sistemi ile taşıyan yüksek hızlı, alevsiz, doğalgazlı brülörlerle haddeleme sıcaklığına tavlayan, yüksek verimli hadde tav fırını geliştirilmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2014, Dört Pistonlu Yarı Hermetik Soğutma Kompresörü Ve Test DüzeneğininGeliştirilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2011, Faz Değiştiren Trombe Duvarının Performansının Belirlenmesi Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2007, Şeffaf Yalıtım Malzemesiyle Yalıtılmış Faz Değiştiren Madde İçeren Bina Güney Duvarına Gizli Isı Şeklinde Güneş Enerjisi Depolanarak Isıtma Amacıyla Kullanımı

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2005, Farklı Yapıdaki Toprak Temaslı Eşanjörlerin Isıl Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2004, Toprak Kaynaklı Isı Pompası İle Bina Isıtma Ve Soğutma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

  • Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 2003, Geothermal Heat Pump Assisted Greenhouse Project