Projeler

  • Diğer (Ulusal), Bursiyer, 2020, Elektrikli Minibüs Kapı Moturunun Geliştirilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2019, YÜKSEK HAREKET KABİLİYETİNE SAHİP SU ALTI ROBOTUNUN GELİŞTİRİLMESİ

  • -Tübitak 1001, Araştırmacı, 2018, Alçaltıcı/Yükseltici Dc/Dc/Ac Eviricilerle YüksekPerformanslı Anahtarlamalı Relüktans Motoru Sürücü Sistemi Tasarımı Ve Gerçeklemesi

  • -Tübitak 1001, Araştırmacı, 2018, Alçaltıcı/Yükseltici Dc/Dc/Ac Eviricilerle Yüksek Performanslı Anahtarlamalı Relüktans Motoru Sürücü Sistemi Tasarımı Ve Gerçeklemesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2014, Mikroşebeke yapısına uygun gerilim beslemeli inverter geliştirilmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2009, Hibrit Araç Uygulaması için Kuplajsız Çift Sargılı Elektrik Makinası Tasarımı ve Denetimi

  • Avrupa Birliği, Bursiyer, 0, İnvestigating Battery and Capacitor Sizing Problems with More Efficient Power Flow Control Techniques for Sustainable Hybrid Electric Vehicle Development Sustainable Hybrd