Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015, Bazı sübstitüe karbonil oksimlerin farklı hidroksietil amin bileşikleri ile tepkimelerinin deneysel ve kuramsal incelenmesi

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2012, Yeni Oksim ve İminooksim Palldyum II ve Platin II Komplekslerinin Yapısal ve Spektroskopik Özelliklerinin Deneysel ve Kuramsal İncelenmesi

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2009, Amorf şerit ve tellerde yüzeyin yalıtkan kaplanmasının çok büyük manyetik empedansa etkisinin incelenmesi

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2009, Bazı yeni iminooksimlerin ve bunların metal komplekslerinin a sentezleri b yapılarının aydınlatılması c Eg yasak enerji aralıklarının belirlenmesi d geçirgenlik ve yansıma bilgilerinin bulunması d optikçe aktifliklerinin araştırılması

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2008, Türkiye deki çeşitli petrol kuyularından alınan asfalt ve asfalten örneklerinin çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi