Bildiriler

 • Ligand-DNA Etkileşiminde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması, MAS 9th International European Conference on Applied Sciences, 2019

 • Toluen Bileşiğinin Nitrolanma Reaksiyonunun Aralık Tip-2 Bulanık TOPSIS Yöntemi İle İncelenmesi, MAS 9th International European Conference on Applied Sciences, 2019

 • Brom-Asetofenon Oksim Molekülünün Konformer ve İnfrared Spektroskopi Çalışması, ADIM Fizik Günleri VIII, 2019

 • Bazı Oksim Moleküllerinin Moleküler Docking Çalışmaları: Substituent Etkisinin İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri VIII, 2019

 • International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology, İminooksim moleküllerinin DNA ile etkileşimlerinin kuramsal modellenmesi: Substituent etkisininincelenmesi, 2018

 • Bazı II. grup metalleri ile katkılanan hegzagonal yapılı çinko oksit ve çinko sülfür moleküllerinin optiközelliklerinin incelenmesi: Orbital yoğunluk analizi, 1th International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2018

 • Design of Batch and Semi-Batch Reactors for the Synthesis of 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane with High Selectivity and Yield in the Presence of Homogenous and Heterogenous Catalysts, International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, 2018

 • Experimental and Theoretical studies on Conformational, Molecular Docking, FT-IR, NMR and UV-vis spectroscopy of 1-Phenyl-ethanone O-propyl-oxime and 1-(4-Bromo-phenyl)-ethanone O-propyl-oxime, The 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, 2017

 • New investigations on cluster forming in gaseous particle detectors, Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi, 2017

 • Theoretical studies of structural, optic and electronic properties of polypyrrole (PPy) oligomer, The 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, 2017

 • [32] Halka Katılma Reaksiyonlarında H-bağı Kaynaklı Diastereoselektivite, 29.Ulusal Kimya Kongresi, 2017

 • Reactions of water at the molecular level Protonated water clusters, 15th RD51 Collaboration Meeting, CERN,, 2015

 • Yeni bir palladyum II oksim kompleksinin oluşum mekanizmasının kuramsal incelenmesi, 5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2015

 • Crystal structure linkage isomerizations spectroscopic investigations and DFT TD DFT studies of palladium II complex containing acetyl hydrazone oxime, Molchem2014, 2014

 • Yeni İminooksim Palladyum II ve Platin II Komplekslerinin Sentezi Kristal Yapıları ve DFT TD DFT Çalışmaları, IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013

 • Karbonil Oksim İçeren Platin II Kompleksinin Kristal Yapısı Spektroskopik Özellikleri ve DFT TD DFT Çalışmaları, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 2013

 • Fizikokimya Laboratuarı, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, 2013

 • Crystal structure spectroscopic investigations and DFT TD DFT studies of palladium II complex containing imine oxime and carbonyl oxime, 2th International Conference on Computation for Science and Technology, 2012

 • Influence of the magnetic susceptibility of thin films on giant magneto impedance effect, 8th European Magnetic Sensors and Actuators EMSA2010, 2010

 • CoO thin film coating influence to GMI response, 8th European Magnetic Sensors and Actuators EMSA2010, 2010

 • Investigation of giant magneto impedance effect on inorganic Nickel thin and thick film coated ribbons, 8th European Magnetic Sensors and Actuators EMSA2010, 2010

 • Effect of NiO thin film coating and annealing procedures on giant magneto impedance effect in Co rich amorphous ribbons, 8th European Magnetic Sensors and Actuators EMSA2010, 2010

 • 2 Furan 2 il 1 2 3 4 tetrahidrokinazolin 2 karbaldehit oksim sentezi ve metal afinitelerinin incelenmesi, VI. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 2010

 • 2E 3 aza 1 hidroksiimino 2 4 difenilpent 2 en ligantının kristal yapısının incelenmesi ve bazı metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu, 24. Ulusal Kimya Kongresi, 2010

 • Influence of Coating for Giant Magneto Impedance Effect on Amorphous Ribbons, 10th International Balkan Workshop on Applied Physics, 2009

 • Giant magneto impedance effect in thin zinc oxide coated on Co based amorphous ribbons, 19th Soft Magnetic Materials Conference SMM19, 2009

 • Kobalt Esaslı Amorf Şeritlerde Yüzey Kaplamasının Çok Büyük Manyetik Empedansa Etkisi, I. Ulusal Metal, yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, 2009

 • Diamanyetik inorganik film ile kaplanmış amorf şeritlerde yüzey analizi ve çok büyük manyetik empedans etkisinin değişimi, 1. Ulusal Metal Yarıiletken ve Oksit Metallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, 2009

 • Intermolecular Spin Spin Coupling in Highly Fluorinated Solutions Of Galvinoxyl Free Radical, 26th International Physical Congress, 2009

 • 1 2 3 4 Tetrahidrokinazolin Oksim Türevi Bileşiklerin Bazı Geçiş Metali Komplekslerinin Eldeleri ve Yapılarının Aydınlatılması, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2009

 • Yeni Bir Ligand Olan 2 1Z 1 aza 3 hidroksiimino 2 2 tienil Prop 1 enil fenil metilaminin ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2009

 • 2E 3 aza 1 hidroksiimino 2 4 difenilpent 2 en ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Termal Davranışlarının İncelenmesi, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2009

 • 2Z 3 aza 1 hidroksiimino 4 fenil 2 2 tienil pent 2 en ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Termal Davranışlarının İncelenmesi, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2009

 • 2 1E 1 aza 3 hidroksiimino 2 fenilprop 1 enil fenil metilaminin ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, 2009

 • 2 2 Furil 1 2 3 4 tetrahidrokinazolin 2 il hidroksiimino metanın ve Bazı Metal İyonu Komplekslerinin Sentezi Yapılarının Aydınlatılması ve Termal Davranışlarının İncelenmesi, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, 2009

 • Yeni Bir a İminooksim Ligandı ve Bazı Metal Komplekslerinin sentezi Karakterizasyonu ve Termal Davranışlarının İncelenmesi, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, 2009

 • 2E 3 aza 1 hidroksiimino 2 fenil 4 2 tiyonil pent 2 en ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Termal Davranışlarının İncelenmesi, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, 2009

 • Yeni İminooksim Türevi Bileşiklerin Yapılarının NMR Spektroskopisi Yöntemleriyle Aydınlatılması, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 2009

 • Karedüzlem Yapılı Dioksim Komplekslerinin Optik Özelliklerinin İncelenmesi, I. Ulusal MYOMAT Kongresi, 2009

 • Polimerik Co III Kompleksi İle Elde Edilen İnce Filmin Optik Özelliklerinin İncelenmesi ve Yüzey Analizi, I. Ulusal MYOMAT Kongresi, 2009