Makaleler

 • Poly(vinylidene fluoride) nanofiber?based piezoelectric nanogenerators using reduced graphene oxide/polyaniline, Journal of Applied Polymer Science, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Ünsal Ömer Faruk , Altın Yasin , Bedeloğlu Ayşe

 • Graphene Oxide and Zinc Oxide Decorated Chitosan Nanocomposite Biofilms for Packaging Applications, JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Terzioğlu Pınar , Altın Yasin , Kalemtaş Ayşe , Bedeloğlu Ayşe

 • Graphene Oxide Modified Carbon Fiber Reinforced Epoxy Composites, JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Altın Yasin , Yılmaz Hazal , Ünsal Ömer Faruk , Bedeloğlu Ayşe

 • Polyacrylonitrile Nanofiber Optimization as Precursor of Carbon Nanofibers for Supercapacitors, Journal of Innovative Science and Engineering, 2020
  Uluslararası - Directory Of Open Access Journals (DOAJ)
  Altın Yasin , Bedeloğlu Ayşe

 • Dielectric Properties of Polyaniline-Functionalized Carbon Nanotube/PDMS Nanocomposites, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 2020
  Uluslararası - TR DİZİN
  Ünsal Ömer Faruk , Altın Yasin , Bedeloğlu Ayşe

 • Grafen Takviyeli Epoksi Nanokompozitlerin Özelliklerinin İncelenmesi, Journal of Polytechnic, 2020
  Uluslararası - TR DİZİN
  Yılmaz Hazal , Altın Yasin , Bedeloğlu Ayşe

 • Graphene and graphene oxide-coated polyamide monofilament yarns for fiber-shaped flexible electrodes, JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Taş Mahmut , Altın Yasin , Bedeloğlu Ayşe

 • Reduction of graphene oxide thin films using a stepwise thermal annealing assisted by l-ascorbic acid, DIAMOND AND RELATED MATERIALS, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Taş Mahmut , Altın Yasin , Bedeloğlu Ayşe

 • Polyimide-coated fabrics with multifunctional properties: Flame retardant, UV protective, and water proof, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sezer Hiçyılmaz Ayşe , Altın Yasin , Bedeloğlu Ayşe

 • Characterization of organic solar cells using semiconducting polymers with different bandgaps, JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Borazan İsmail , Altın Yasin , Demir Ali , Bedeloğlu Ayşe

 • Solution processed transparent conducting electrodes with graphene silver nanowires and PEDOT PSS as alternative to ITO, Surface and Coatings Technology, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Altın Yasin , Taş Mahmut , Borazan İsmail , Demir Ali , Bedeloğlu Ayşe

 • Analytic Method for Differantiation of Silicon and Fluorine Rubber, Kauçuk Dergisi, 2016
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Altın Yasin , Yıldırım Kenan

 • Polyvinyl Alcohol-Cellulose Nanofibrils-Graphene Oxide Hybrid Organic Aerogels, ACS Applied Materials Interfaces, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Alireza Javadi , Qifeng Zheng , Francois Payen , Abdolrez Javadi , Altın Yasin , Zhiyong Cai , Ronald Sabo , Shaoqin Gong

 • Şlempe Karbonatlama Keki Karışımlarının Piroliz Ürünlerinden Potasyum Ekstraksiyonu ve Kalıntının Metilen Mavisi Adsorpsiyonu, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2009
  Ulusal - TR DİZİN
  Altın Yasin , İrende İlhan , Arslanoğlu Hasan , Tümen Fikret