Bildiriler

  • GENÇ ERKEK SERBEST VE GREKO-ROMEN STİL GÜREŞÇİLERİN STATİK VEDİNAMİK DENGE SKORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, The International Balkan Conference in Sport Sciences, 2017

  • 10-12 yaş çocuklarda öncelleme zamanı ile statik ve dinamik denge ilişkisinin araştırılması, Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, 2015

  • Investigating of Relationship between Static Balance and Reaction Times in 10-12 Years Old Children, III. ULUSLARARASI EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ KONGRESİ, 2015