Makaleler

 • Relationship between reaction time agility and linear speed of amateur male soccer players, International Journal of Physical Education, Fitness and Sports, 2020
  Uluslararası - ICI, Crossref, Scilit, WorldCat, PKP INDEX, Dimensions
  Şahin Süleyman , Yıldırım Yahya , Yıldırım Duygu

 • The effect of differential learning method on the international tennis number level among young tennis player candidates, Educational Research and Reviews, 2020
  Uluslararası - Journals Indexed İn Eric
  Yıldırım Yahya , Kızılet Ali , Bozdoğan Tuba

 • The Effects of Differential Learning Method on the Tennis GroundStroke Accuracy and Mobility, Journal of Education and Learning, 2020
  Uluslararası - Journals Indexed İn Eric
  Yıldırım Yahya , Kızılet Ali

 • The Effect of Different Learning Method on the VisualReaction Time of Hand and Leg in High School LevelTennis Trainees, Journal of Educational Issues, 2020
  Uluslararası - Journals Indexed İn Eric
  Yıldırım Yahya , Kızılet Ali

 • The relationship between some physical fitness characteristics and body composition of elite wrestlers, International Journal of Physical Education, Fitness and Sports, 2019
  Uluslararası - Index Copernicus, ROAD, Doi, Crossref, WorldCat
  Yıldırım Yahya , Arabacı Ramiz , Topçu Hüseyin , Vardar Tonguç

 • Elit Güreşçilerin Doping ve Ergojenik Yardım Hakkındaki Bilgi ve Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi, Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2019
  Uluslararası - Google Scholar, Index Copernicus, Worldcat, Türk Eğitim İndeksi, Türkiye Atıf Dizini.
  Yıldırım Yahya , Şahin Süleyman

 • SPOR YAPAN ve YAPMAYAN 12-14 YAŞ GRUBU KIZ ÇOCUKLARININ BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLER DERGİSİ, 2012
  Uluslararası - Türk Eğitim İndeksi, Türk Medline, Arastirmax, Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Advanced Sciences Index.
  Hekim Mesut , Tokgöz Mehmet , Reyhan Servet , Yıldırım Yahya

 • 10-14 YAŞ ARASI ÖĞRETİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA REKREATİF ETKİNLİKLERİN HAREKET GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 2012
  Uluslararası - Türk Eğitim İndeksi, Türk Medline, Arastirmax, Türkiye Atıf Dizini, İndex Copernicus, Journal Index.net
  Budak ÇaĞlar , Reyhan Servet , Yıldırım Yahya