Bildiriler

 • Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Değerlendirmesi Kapsamında Ekolojik Performans Ölçütlerinin Kullanımı ve Süreç Modeli, SUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 2018

 • Visitor Carrying Capacity for Recreation Trekking Routes in Protected Sites: Uludağ National Park Sample, Special Session on Recreational Planning and Design, The International Symposium on Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences, 2018

 • Kış Kentlerinde Yaya Hareketliliğinin Yeşil Altyapı Planı Temelinde ve Kentsel Tasarım Rehberlerindeki Önemi Erzurum Kenti Cumhuriyet Caddesi Örneği, Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu, 2016

 • Ankara Kayıp Başkent, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi (Urban 2016), 2016

 • Sevimli Katil Taxus baccata L, 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Söylem-Eylem, 2016

 • Oyun Alanlarının Yer Seçiminde Peyzaj Tasarımının Önemi: Bursa Ziraat Parkı (Adrenalin Parkı) Projesi Örneği, Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, 2015

 • Yeni Yerleşim Alanlarında Yapılan Uygulamaların Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi, 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi,Dönüşen Peyzaj, 2013

 • Determination of Potential Use in Urban Landscape Design of Natural Abies Taxa Growth at Different Altitudes in Turkey, 14th International Fir Symposium, 2012

 • Peyzaj Plan ve Uygulamalarının Su Kaynaklarının Korunmasındaki Etkisi ve Ülkemiz Gerçeği, Van KentSempozyumu, 2009

 • Peyzaj Envanteri, Avrupa PeyzajSözleşmesi?nin Uygulanması Yolunda Türkiye Uluslararası Katılımlı Toplantı, 2007

 • Landscaping the public security directorate complex, Amman, Jordan: Cultural issues in sustainable landscape design, European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS), 17thInternational Conference,