Makaleler

 • Visitor Carrying Capacity for Recreation Trekking Routes in Protected Sites: Uludağ National Park Sample, Global Scıence Institut Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Scıences, 2019
  Uluslararası - ATRSS, Index Copernicus, OpenAire, Zenodo
  Sayan Atanur Gül , Şahin Şükran , Müftüoğlu Volkan , Demirel Öner

 • Analysis of Color Impact in Planting Design: A CaseStudy of Ankara Milli Egemenlik Park, International Journal of Trend in Research and Development, 2018
  Uluslararası - Index Copernicus,DRJI, Academic Resources, Google Scholar, İndux Copernicus, İssuu
  Çorbacı Ömer Lütfü , Yılmaz Fırat ÇaĞlar , Müftüoğlu Volkan

 • Sürdürülebilir Kentsel Yağmursuyu Yönetimi Kapsamında Yağmur Bahçesi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2015
  Ulusal - TR DİZİN
  Müftüoğlu Volkan , Perçin Mustafa Halim

 • A Simplified Method for The Determination and Monitoring of Green Areas in Urban Parks Using Multispectral Vegetation Indices, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2014
  Uluslararası - SCI Expanded
  Bilgili Bayram Cemil , Şatır Onur , Müftüoğlu Volkan , Özyavuz Murat

 • Using NDVI Values for Comparing Parks in Different Scales, Journal of Food Agriculture & Environment, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Bilgili Bayram Cemil , Şatır Onur , Müftüoğlu Volkan

 • Determination of Potential Use in Urban Landscape Design of Natural Abies Taxa Growth at Different Altitudes in Turkey, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 2012
  Uluslararası - TR DİZİN
  Bilgili Bayram Cemil , Çorbacı Ömer Lütfü , Müftüoğlu Volkan , Abay Gökhan

 • Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin Kurucusu Prof. Dr. Sadri Aran?ın (1905-1988) Hayatı ve Eserleri, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Dergisi, 2009
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Şahin Şükran , Bilgili Bayram Cemil , Müftüoğlu Volkan