Projeler

  • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2019, Otomatik Koloni Tespit ve Sayım Cihazı

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2016, Koloni Morfoloji Tahmininde Yeni Yapay Öğrenme Modelleri Geliştirilmesi