Bildiriler

  • Comparison of Social Support Perceptions of Caregivers of Cancer and Dementia Patients, XVI European Congress of Psychology, 0

  • Psychological Resilience and Depression Among Prisoners: The Mediating Effect of Perceived Social Support, XVI European Congress of Psychology, 0

  • Expressive Writing Intervention for Turkish Breast Cancer Patients: A Study Protocol, XVI European Congress of Psychology, 0

  • The roles of emotional expressiveness and social support on depression and anxiety levels of caregivers of cancer?s patients, 15th European Congress of Psychology, 0

  • The roles of emotional regulation, social support, psychological inflexibility and stress on internet addiction of students., 15th European Congress of Psychology, 0

  • Analysis of Prisoners? Mental Health, Social Support and Resilience in terms of Some Demographics, 37th Stress and Anxiety Congress, 0

  • Relation among Type C Behaviors, Support, and Well-being in Cancer Patients? Caregivers, 14th European Congress of Psychology, 0

  • COVID-19 pandemisi sürecinde market çalışanlarının kişilik özellikleri, psikolojik baş etme ve kaygı düzeylerinin ilişkisi, 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, 0

  • Kumar Oynama Davranışının Yordayıcılarının Belirlenmesi: COVID-19 Pandemisi Örneği, 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, 0

  • Psikologların depresif belirti, tükenmişlik ve psikolojik esneklik düzeylerinin incelenmesi, 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, 0