Projeler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, Hatila Vadisi Milli Parkı Doğu Ladini Ormanlarının Saproksilik Coleoptera Türleri

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, Hatila Vadisi Milli Parkı Doğu Ladini Ormanlarının Saproksilik Coleoptera Türleri

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2013, Antalya ve Mersin Yöresi Saf Kızılçam Meşcerelerinde Hasılat Araştırmaları

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2012, Antalya Yöresi Aynı Yaşlı ve Saf Kızılçam Meşcerelerinde Toprak Üstü Biyokütlenin Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2012, Mersin Yöresi Aynı Yaşlı ve Saf Kızılçam Meşcerelerinde Bonitete Dayalı Ağaç Hacim Tablolarının Oluşturulması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2012, Antalya Yöresi Kızılçam Meşcerelerinde Bonitet Endeksinin Genelleştirilmiş Cebirsel Fark Yaklaşımı GADA Yöntemi İle Elde Edilen Bonitet Endeks Modellerine Dayalı Polimorfik Yöntem İle Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2012, Antalya Yöresindeki Aynı Yaşlı ve Saf Kızılçam Meşcerelerine İlişkin Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 2007, Aynıyaşlı ve Saf Doğu Ladini Meşcereleri İçin Büyüme Modeli Geliştirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2006, Farklı Eğim Grubu ve Nem Koşullarında Maki Tipi Yanıcı Maddelerde Yangın Davranışının Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2006, Artvin Yöresi Ormanlarında Gerçekleştirilen Bölmeden Çıkarma ve Yol Yapımı Çalışmalarından Kaynaklanan Zararların Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2004, Türkiye?de Orman Amenajman Planlama Yazılımının Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2003, Hava Fotoğrafları ve Uydu Görüntüleriyle Meşcere Tiplerinin Sayısal Üretilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kullanılması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2002, Ülkemiz Ormancılığında CBS?nin Tasarımı, Kurulması ve Uygulama Örneği

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2002, Orman Kaynaklarının/Ekosisteminin Orman Amenajman Planları ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Yardımıyla Zamansal Değişiminin

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2002, Ülkemiz Ormancılığında Nesneye Dayalı Programlama İle Veri Tabanı Tasarımı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2001, Ülkemiz Ormancılığında Konumsal Veri Tabanının Tasarımı, Kurulması ve Uygulaması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 1997, Türkiye Ormancılığı İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı