Makaleler

 • Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında bulunan bazı odunsu bitki türleri ile kurulabilecek potansiyel bal ormanı alanlarının belirlenmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Sönmez Turan , Gencal Burhan

 • A novel approach to selecting a competition index: the effect of competition on individual-tree diameter growth of Calabrian pine, CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2018
  Uluslararası - SCI
  Kahriman Aydın , Şahin Abdurrahman , Sönmez Turan , Yavuz Mehmet

 • Site index models for Calabrian pine in the central Mediterranean region of Turkey, JOURNAL OF SUSTAINABLE FORESTRY, 2018
  Uluslararası - SCI
  Kahriman Aydın , Sönmez Turan , Von Gadow Klaus

 • Updating land-cover change via analysis based on elevation and distance to settlements: A case study from Turkey, Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Kadıoğulları Ali İhsan , Sönmez Turan , Başkent Emin Zeki , Karahalil Uzay

 • Tree Volume Tables for Calabrian Pine in Antalya and Mersin Region, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Ulusal - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Kahriman Aydın , Sönmez Turan , Şahin Abdurrahman

 • Mersin Yöresi Saf Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Tek Girişli Odun Ürün Çeşitleri Tablosunun Düzenlenmesi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Şahin Abdurrahman , Sönmez Turan , Kahriman Aydın

 • Single entry Raw Wood Products Table Construction For Calabrian pine (Pinus brutia Ten.) in Mersin Region, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Şahin Abdurrahman , Sönmez Turan , Kahriman Aydın

 • Tree Volume Tables for Calabrian Pine in Antalya and Mersin Region, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Kahriman Aydın , Sönmez Turan , Şahin Abdurrahman

 • Single entry Raw Wood Products Table Construction For Calabrian pine (Pinus brutia Ten.) in Mersin Region, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası - CAB ABSTRACT
  Şahin Abdurrahman , Sönmez Turan , Kahriman Aydın

 • Tree Volume Tables for Calabrian Pine in Antalya and Mersin Region, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası - CAB ABSTRACT
  Kahriman Aydın , Sönmez Turan , Şahin Abdurrahman

 • Antalya ve Mersin Yöresi Kızılçam Meşcereleri için Ağaç Hacim Tabloları, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Kahriman Aydın , Sönmez Turan , Şahin Abdurrahman

 • Biomass Equations for Calabrian Pine in the Mediterranean Region of Turkey, Sumarski List, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sönmez Turan , Kahriman Aydın , Şahin Abdurrahman , Yavuz Mehmet

 • Aynı Yaşlı ve Saf Doğu Ladini Picea orientalis L Link Meşcerelerinde Çap Dağılımının Bonitet ve Yaş Sınıfları İçin Değerlendirilmesi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015
  Ulusal - CAB Abstract, ULAKBİM
  Sönmez Turan , Karahalil Uzay , Günlü Alkan , Şahin Abdurrahman

 • Prediction of Some Stand Parameters using Pan Sharpened IKONOS Satellite Image, European Journal of Remote Sensing, 2014
  Uluslararası - SCI Expanded
  Günlü Alkan , Ercanlı İlker , Sönmez Turan , Başkent Emin Zeki

 • Sarıçam Pinus sylvestris L Gelişimi Üzerine Ökseotu nun Etkisi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2014
  Ulusal - CAB Abstract
  Sönmez Turan

 • Doğu Ladini Meşcerelerinde Hacim Artımının Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tabloları Kullanılarak Meyer in Enterpolasyon Yöntemi ne Göre Hesaplanması, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2012
  Ulusal - CAB Abstract
  Sönmez Turan , Çakıroğlu Selin

 • Generalized height diameter models for Picea orientalis L, Journal of Environmental Biology, 2009
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sönmez Turan

 • Effects of forest roads on foliage discoloration of oriental spruce by Ips typographus L, African Journal of Agricultural Research, 2009
  Uluslararası - SCI Expanded
  Akkuzu Erol , Eroğlu Habip , Sönmez Turan , Yolasığmaz Hacı Ahmet , Sarıyıldız Temel

 • A Distance Independent Basal Area Growth Model for Oriental Spruce Picea orientalis L Link Growing in Mixture with Oriental Beech Fagus orientalis Lipsky in the Artvin Region North East Turkey, African Journal of Agricultural Research, 2009
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sönmez Turan , Ercanlı İlker , Keleş Sedat

 • The impacts of timber harvesting techniques on residual trees seedlings and timber products in natural oriental spruce forests, African Journal of Agricultural Research, 2009
  Uluslararası - SCI Expanded
  Eroğlu Habip , Öztürk Ufuk Özcan , Sönmez Turan , Tilki Fahrettin , Akkuzu Erol

 • Diameter at breast height crown diameter prediction models for Picea orientalis, African Journal of Agricultural Research, 2009
  Uluslararası - SCI Expanded
  Sönmez Turan

 • Eşit Yaşlı Saf ve Karışık Doğu Ladini Meşcerelerinde Son On Yıllık Çap Artımının İncelenmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2008
  Ulusal - CAB Abstract
  Sönmez Turan , Şahin Abdurrahman

 • Effect of aspect tree age and tree diameter on bark thickness of Picea orientalis, Scandinavian Journal of Forest Research, 2007
  Uluslararası - SCI
  Sönmez Turan , Keleş Sedat , Tilki Fahrettin

 • Mapping Secondary Forest Succession with Geographic Information Systems A Case Study from Bulanıkdere Kırklareli Turkey, Turkish Journal Agriculture and Forestry, 2007
  Uluslararası - SCI Expanded
  Çakır Günay , Sivrikaya Fatih , Terzioğlu Salih , Başkent Emin Zeki , Sönmez Turan , Yolasığmaz Hacı Ahmet

 • Orman Konumsal Veri Tabanının Tasarımı Kurulması ve Uygulama Örneği, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2006
  Ulusal - TÜBİTAK
  Sönmez Turan , Köse Selahattin

 • Orman Fonksiyonları Öncelik Sırasının Fayda Değer Analizi Yardımıyla Belirlenmesi Maçka Orman İşletme Şefliği Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2005
  Ulusal - CAB Abstract
  Sönmez Turan , Sivrikaya Fatih , Başkent Emin Zeki

 • Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tasarımı ve Model Uygulama, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2002
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Sönmez Turan , Başkent Emin Zeki