Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, Markalaşmaya Yönelik Verilen Devlet Destek ve Teşviklerinin İhracat Performansına Etkisi

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2017, Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerinin Uluslararasılaşma Sürecini Etkileyen Faktörler