Bildiriler

 • A Global Branding Program: ?TURQUALITY®? with a New Perspective, 5th International Congress of Economics and Business ICEB 2019, 2019

 • 21. YY?da Doğu Avrupa Ülkelerinin İhracat Yakınsaması, VI Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 2019, 2019

 • Dış Ticarette Telafi Edici Vergilerin Muhasebe Açısından İncelenmesi, V. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 2019, 2019

 • Stratejik Konumu ile Trabzon Limanı: Dünü, Bugünü ve Yarını, 7th SCF International Conference, 2019

 • A Literature Review on Internationalization of Logistics ServiceProviders, V. International Caucasus-Central AsiaForeign Trade and Logistics Congress, 2019

 • Osmanlı Devleti'nde Kanal Projelerinin Lojistik Önemi Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 2018, 2018

 • Türkiye?de Arıcılık Sektörünün Dış Ticaret Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 2018, 2018

 • Bir Şehri Markalaştırmak: Manisa Örneği, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 2017, 2017

 • Comparing the Foreign Trade and Logistic Performance of Turkey and EU Members with Cluster Analysis, Global Business Research Congress, 2017

 • SÜVEYŞ KANALI VE OSMANLI İMPARATORLUĞU DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ, ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2017

 • TÜRKİYE?DE ORGANİK ÜRÜN DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ, ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2017

 • Uluslararası Ticarette Lojistik Hizmet Sektörü ve Uygulamaları Üzerine Literatür Araştırması, Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, 2017

 • The Hidden Power of Marketing in Industry 4 0, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016

 • Uluslararası Pazarlama Açısından Türk Dizileri, 2nd International Congress on Economics and Business ICEB'16, 2016

 • Ulusal Markalaşma Kavramı ve Teorik Alt Yapısı, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 2016, 2016

 • Dahilde İşleme Rejiminin Dış Ticarete Etkisi: KOVİD 19 Salgını Öncesine ve Sonrasına Yönelik Bir Değerlendirme, I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi, 0

 • Serbest Bölgelerin Dış Ticaretteki Rolü: Türkiye Örneği, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 2017, 0