Makaleler

 • Has South Korea Really Benefited from FTAs?: A Gravity Model Estimation, Korea Observer, 2022
  Uluslararası - SSCI
  Şimdi Halil , Danacı Ünal Tuğçe

 • İhracat ve İnovasyon Temelli Markalaşma İlişkisi: Türkiye Örneği, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021
  Ulusal - TR DİZİN
  Şeker Ayberk , Danacı Tuğçe

 • Do the factors affecting Incoterms® selection differ for exporters and importers?, LogForum Scientific Journal of Logistics, 2021
  Uluslararası - ESCI, Scopus
  Danacı Tuğçe , Metin İsmail

 • Diş Ticaret İşlemlerinde Banka Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi, İzmir İktisat Dergisi, 2020
  Uluslararası - Index Copernicus, ASOS Index, Econlit
  Danacı Tuğçe , Duramaz Selim

 • Exploring Factors Influencing Internationalization of TPL Service Providers: Evidences From Turkey, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Danacı Tuğçe , Özcan Selami

 • Küresel Milli Markalaşma ve TURQUALITY® Programı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Danacı Tuğçe , Nacar Ramazan , Şeker Ayberk

 • ULUSLARARASI TİCARET VE ULAŞILABİLİRLİK: TÜRKİYE KARAYOLLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
  Ulusal - Index Copernicus, ASOS Index
  Şimdi Halil , Şeker Ayberk , Danacı Tuğçe

 • Türkiye Serbest Bölgelerinin Kümeleme Analizi ile Karşılaştırılması, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
  Uluslararası - EBSCO, ASOS Index
  Danacı Tuğçe , Koçtürk Osman Murat

 • Uluslararasılaşmanın Markalaşmadaki İtici Gücü: İnci Akü Üzerine Bir Çalışma, Öneri Dergisi, 2015
  Ulusal - EBSCO, ULAKBİM
  Çelik Asiye Ayben , Danacı Tuğçe , Onay Meltem