Bildiriler

 • Ticaretten Sanata Bir Artikulasyon Mekanı Olarak Karaköy?xxde Kentsel Müdahalenin Dönüşüm Biçimleri, IAPS CultureSpace Network 2019, 2019

 • Creating An Interruption On Urban Silhouette: The Case Of Süzer Plaza And Tower Plaza, The 6th International Conference On Innovation In Science And Technology, 2019

 • FROM TRADITIONAL NEIGHBORHOOD TO URBANIZED CENTER: CHANGING EXPERIENCE OF ÜSKÜDAR, ICEARC 2019, 2019

 • RE-SHAPING SPACES: HOW THE CONCEPT OF MOBILITY TRANSFORMS ARCHITECTURE, LIVENARCH 2019, 2019

 • The Image of Vertical Housing in Developing World Cities and its Effect on Urban Border, CAUMME 2018 Symposium, 2018

 • Kentsel Silüette Bir Kesinti Yaratmak: Süzer Plaza ve Tower Plaza Örneği, Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 2018

 • İstanbul?da Düşey Yoğun Konut İmgesinin Gelişimi: Politikalar ve Mimar- İz (m)ler, İSTANBUL I. KONUT KURULTAYI, 2018

 • The Effects of Commercial Function and Spaces on the Urbanization of Üsküdar, 3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2018), 2018

 • Istanbul:Reading The Transformation of Housing Within the Frame of High-Rises and Globalization., HouseHome?xx17 - Interdisciplinary Architecture and Urban Studies Conference, 2017

 • Istanbul As the Capital of Mega Projects and Investors in Global Context, 33rd International Business Research Conference, 2016

 • Sustainable Buildings Versus Solid Structures a Conceptual Framework for Sustainability of High Rise Buildings in Istanbul, The 41st IAHS World Congress, Algarve, Portugal, 2016

 • Yüksek Bina Tasarımında Katı Strüktürlerden SürdürülebilirYapılara İstanbul da Üç Yapısal Yaklaşım Süreci, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kogresi, 2016

 • Sürekliliğin ve Değişimin ArakesitindeMimarlık Yapmak Şehr i İstanbul daÜç Yapısal Yaklaşım Süreci, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2015

 • The Transformation of Housing Development After 2000 Where is İstanbul as a Third World City, XXV WORLD CONGRESS OF ARCHITECTURE, 2014

 • Görünen Sınırlardan Görünmeyen Engellere İstanbul Kara Surları, 4. IAPS-CSBE Network? Kültür ve Mekan Sempozyumu, 2014

 • Informal Housing Transformation After 2000?s with Globalization, ENHR New Researchers? Colloquium 2014, 2014

 • A Space Needs to Be Placed Land Walls of Istanbul, The European Conference on Arts Humanities2013, 2013

 • Kent Turizmi Bağlamında Kültürel Hafızanın Sunumu veMekânsal Yeniden Yaratımı Üzerine Bir Okuma Sultanahmet Meydanı, VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 2013

 • Recreation of Reality Encoding Products with the Images of Culture, IS IT REAL?] ULUSLARARASI GÖSTERGEBİLİM KONFERANSI, 2013

 • Reading The Signs of a New Era in Turkish Government on Three Different Assembly Buildings in Turkey, ARCHHIST'13 ARCHITECTURE POLITICS ART CONFERENCE, 2013

 • Re Creation of Space Via Cultural İmages and Rhetoric The Example of Bosphorus City, ARCHTHEO?xx12 THEORY OF ARCHITECTURE CONFERENCE, 2012

 • Şehirleşen Üsküdar?da Ticaret Olgusu ve Mekansal Oluşuma Etkisi, 7. ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU, 2012

 • Encoding Products with the Images of Culture The Case of Istanbul Collection Concept, Third International Conference on the Image 2012, 2012

 • A Proposal of User-Centered Model for Bazaar Structures in Bursa, ICCAUA 2020,