Projeler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Kastamonu Bölgesi Kestane Ormanlarında Kestane Dal Kanserinin Ortaya Çıkmasında ve Yayılmasında Yetişme Ortamı Faktörlerinin Etkisinin ve Kestane Meyve Üretimindeki Verim Kaybının Ekonomisinin Araştırılması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Kastamonu bölgesi kestane ormanlarında kestane dal kanserinin ortaya çıkmasında ve yayılmasında yetişme ortamı faktörlerinin etkisinin ve kestane meyve üretimindeki verim kaybının ekonomisinin araştırılması , Kastamonu Üniversitesi KÜ-BAP01/2016

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2016, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü?nde Anadolu Kestanesinin (Castanea sativa Mill.) yayılışı ile ekolojik, biyolojik ve ekonomik özelliklerinin araştırılması?

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2016, Topraktaki Üreaz ve Katalaz Enzim Aktivitelerinin Bitki Türü ve Gölge Koşullarına Bağlı Değişimi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2016, Topraktaki Üreaz ve Katalaz Enzim Aktivitelerinin Bitki Türü ve Gölge Koşullarına Bağlı Değişimi?, KÜ-BAP01/2016-1

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2016, Topraktaki Üreaz ve Katalaz Enzim Aktivitelerinin Bitki Türü ve Gölge KoşullarınaBağlı Değişimi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2016, Topraktaki Üreaz ve Katalaz Enzim Aktivitelerinin Bitki Türü ve Gölge Koşullarına Bağlı Değişimi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2016, Topraktaki üreaz ve katalaz enzim aktivitelerinin bitki türü ve gölge koşullarına bağlı değişimi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015, Orman ekosistemlerinde karbon ve azot döngüsü ve depolanmasında arazi kullanımının meşcere yaşının ölü örtü ayrışmasının ve toprak özelliklerinin etkisi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2015, Odun üretim faaliyetlerinin ölü örtü ayrişma seyri üzerine etkisi?, Kastamonu Üniversitesi KÜ-BAP01/2015-19,

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2015, Orman Yollarından Kaynaklanan Sedimentasyonun Uluslararası Toprak Kaybı Denklemi ile Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015, Orman Ekosistemlerinde Karbon Azot döngüsü ve Depolanmasında Arazi Kullanımının Meşcere Yaşının Ölüörtü Ayrışmasının ve Toprak Özelliklerinin Etkisi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2014, Orman Yollarından Kaynaklanan Sedimentasyonun Uluslararası Toprak Kaybı Denklemi Ile Belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2014, Taşköprü sarımsağının Allium sativum L verimi morfolojisi kalitesi ve mineral içeriği üzerinde organik gübre leonardit ve kimyasal gübre NPK uygulamasının etkileri

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje Koordinatörü, 2014, Taşköprü sarımsağının Allium sativum L verimi morfolojisi kalitesi ve mineral içeriği üzerinde organik gübre leonardit ve kimyasal gübre NPK uygulamasının etkileri

 • Avrupa Birliği, Yürütücü, 2013, SFM On Forest Developing The Vocational Education Modules For Implementing Sustainable Forest Management Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Uygulaması İçin Mesleki Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2012, Gübre Katkılı Zeolit Uygulamalarının Taşköprü Tekçam Sarıçam Klonal Tohum Bahçesi Toprak Özelliklerine Etkisi ve Çiçeklenme Kozalak ve Tohum Verimi İlişkisi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2012, Kastamonu Yöresinde Farklı Orman Ekosistemlerinin Yağışın Dispozisyonu, Su Verimi ve Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması? Kastamonu Üniversitesi KÜBAP-01/2012-29

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2012, Leonardit Uygulamalarının Anadolu Karaçamı ve Sarıçam Fidan Morfolojik Karakterleri ile Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü, 2012, Erozyon Kontrol Alanlarında Korunga Örtüsünün Onobrychis viciifolia Scop Kullanılmasının Toprak Özellikleri ile Sediment Besin Elementleri ve Organik Madde Kayıpları Üzerine Olan Etkileri

 • TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü, 2012, Mineral toprak ve orman yüzeyindeki ölü örtü depolanan karbona ve azota ağaç türlerinin etkisi

 • Kalkınma Bakanlığı, Proje Koordinatörü, 2011, Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi Kalkınma Bakanlığı destekli

 • Avrupa Birliği, Araştırmacı, 2010, Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Zon Hızlı Alan Değerlendirmesi (Proje No: UNDP-TUR-PROJ-PSC09/04).

 • Avrupa Birliği, Uzman, 2008, Artvin de Yaban Mersini Likapa Yetiştiriciliği Eğitimi Projesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 2006, Artvin Yöresi Doğu Ladini Picea orientalis L Link Ormanlarının Ips typographus L Saldırısına Maruz Kalmasında Ağaçların Fizyolojik Durumu Yetişme Ortamı ve Meşcere Silvikültürel Özelliklerinin Etkisi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2006, Karadeniz Bölgesi Saf ve Karışık Karaçam Meşcereleri için Mekanistik Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi ve Karbon Depolama Miktarlarının Belirlenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2006, Artvin Yöresi Ormanlarında Gerçekleştirilen Bölmeden Çıkarma ve Yol Yapımı Çalışmalarından Kaynaklanan Zararların Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

 • TÜBİTAK PROJESİ, Uzman, 2004, Artvin İl Gelişim Planı Hazırlanması Projesi